LINGVO - STUDIO, LS
- fondita en 1984 -

(Magyar verzió)

Ĉu vi jam havas vian lingvo-ekzamenon por via diplomo?

 • Se volas ricevi vian diplomon (pro laboreja postulo, mastera fako en universitato, salajro-kategorio ktp), vi devas sukcese trapasi ankaŭ lingvoekzamenon. Plej rapide kaj plej malmultekoste vi povas tion solvi per la lingvo Esperanto!
 • Plusaj poentoj al universitata enira ekzameno plej rapide haveblas per Esperanta lingvoekzameno, atingebla en kelkaj monatoj!
 • Esperanto estas multe pli, ol simpla lingvo por ekzameno! Malantaŭ ĝi staras bone organizita internacia komunumo, kun libroj, filmoj, koncertoj, retejoj, renkontiĝoj, festivaloj kaj multaj personaj internaciaj kontaktoj...!

Pri ni

Novaj kursoj

Aliĝo


Pri ni: LINGVO-STUDIO

La lernejo LINGVO-Studio kaj Fondaĵo Eszperantó ĉe Eventoj regule lanĉas novajn kursojn pri Esperanto.

 • La kursoj startas de la nula scio-nivelo, kaj preparas la lernantojn al la nivelo de mezgrada, B2-kompleksa, KER-ekzameno (ankaŭ por la parola kaj ankaŭ por la skriba parto).
 • Daŭro de a mezgradaj kursoj estas averaĝe 100-120 lernejaj horoj. En unu semajno okazas 2 kunvenoj, daŭro de unu kunveno estas 3-oble 45 minutoj.
 • Kunvenoj de la kutimaj kursoj okazas lunde + ĵaŭde, aŭ marde + vendrede, posttagmeze de a 17:00-a horo.
 • Ni organizas ankaŭ duone semajnfinajn kursojn, iliaj kunvenoj okazas sabate antaŭtagmeze de la 9-a horo kaj merkrede vespere de la 17-a horo.
 • Antaŭtagmezaj kursoj okazas nur porokaze, laŭ ekstera mendo.
 • Pro pedagogiaj principoj ni NE ORGANIZAS! tuttagajn kursojn por komencantoj, aŭ kursojn kun 5-6-8 hora kunveno... (preskaŭ ĉiu malsukcesas en ekzamenoj post tiaj kursoj...)  
 • Se vi petas tion, volonte ni sendas al vi avizan retmesaĝon pri ĉiu nova anoncota kurso. Tiel vi ne devas re- kaj revizitadi la retpaĝojn, ĝustatempe vi ricevos informon pri la nova kurso, kaj ĝustatempe vi povos aliĝi...

  Via nomo:
  Retpoŝta adreso:

 • La kursaj kunvenoj okazas en la Budapeŝta Esperanto-Centro, tuj apud la metrohaltejo "Klinikák", en nia nova, bone ekipita instrua centro: Budapest, IX. strato Üllői, nro 95.  mapo
 • Dum la epidemia periodo niajn kursojn ni realigas en interreta lernoĉambro, per la programo Zoom.
 • En ĉiuj niaj kursoj ni uzas la lernolibron kaj instru-pakaĵon "Szilvási: Kun sukceso ĝis la lingvoekzameno!". Prezo de la baza Esperanta instru-pakaĵo estas 9700 HUF = ĉ. 29 EUR (lernolibro, sonmaterialo, ekzerca kajero + interreta ekzerca programo).

 • Niaj registritaj kursanoj povas surloke aĉeti ĉiaspecajn instrumaterialojn (vortarojn, lernolibrojn, sonregistraĵojn, KD-ojn, DVD-jn, ktp.). Ĉirkaŭrigardu en nia Esperanto-Centro, rigardu mallongan filmeton pri ni! 2p:45mp  

 • NE ESTAS EGALE, KIE VI LERNAS ESPERANTON! Grandan parton de la nesukcesaj ekzamenoj kaŭzas la mallonga, malmultkosta, kaj ne zorgoplena prepariĝo. Ne sufiĉas ekkompreni la gramatikajn regulojn, oni devas multe kaj profunde ekzerci ilin, kaj por tio estas necesaj profesiaj rimedoj kaj spertaj instruistoj. Ni havas bazon esti fieraj pri niaj fidindaj instruistoj kaj pri niaj elstaraj rezultoj ĉe ekzamenado....!

Pri ni

Novaj kursoj

Aliĝo


Sekvaj niaj novaj kursoj

 11. OKTOBRO - 2021. – lunde kaj ĵaŭde

startas de plene komenca, nula scio-nivelo;
celas meznivelan, B2-kompleksan KER-ekzamenon (skriba + parola);
du kunvenoj semajne;
kunvenoj: lunde kaj ĵaŭde inter 17:30-19:15;
unua kunveno: la 11-an de oktobro, lasta kunveno: la 4-an de marto;
sume 111 studhoroj, 37 kunvenoj;
kursokotizo: 140 m Ft = ĉ. 390 eŭroj – eblas poparta pago;
loko: interreta lernoĉambro
Registriĝo

 • Sekvan nian kurson ni planas startigi en januaro 2022.

Se la supraj datoj ne estas oportunaj al vi, laŭ via peto volonte ni sendas al vi avizan retmesaĝon pri ĉiu nova anoncota kurso.

Tiel vi ne devas re- kaj revizitadi la retpaĝojn, ĝustatempe vi ricevos informon pri la nova kurso, kaj ĝustatempe vi povos aliĝi...!

Via nomo:
Via retadreso:

Pri ni

Novaj kursoj

Aliĝo


Aliĝo, registriĝo

se vi decidis partopreni la nunan kurson, por rezervi lokon en la grupo plenigu la suban aliĝilon:

Via nomo:
Via retpoŝta adreso:
Via telefonnumero:


Por daŭrigi la registriĝon vi devas telefone konfirmi ĝin ene de 24 horoj. Voku nian oficejon en labortagoj inter 10.00-17:00 horoj ĉe la numero +36-1-282.88.85.

 • Post diktado de via nomo, adreso, telefono kaj kelkaj kromaj datumoj ni registras vin en la grupo.
 • Se vi volas uzi popartan pagadon, ni priparolas tiujn detalojn.
 • Vi povas ĝui 10 % rabaton de la kursa kutizo laŭ klubkartoj HVG aŭ Eurodc!
 • Via aliĝo ekvalidas post alveno de minimume 20 mil forinta antaŭpago (kontante aŭ per banka ĝiro).


La antaŭpagon vi povas enpagi:

 • laŭ anticipa telefona interkonsento en nia organiza oficejo: 1193 Budapest, Leiningen str. 4;
 • per banka ĝiro al la kontonumero, ricevota ĉe la registriĝo;
 • per ruĝa poŝtmandato en la plej proksima poŝt-oficejo;


La adreso de ni Esperanta organiza oficejo:

1193 Budapest, strato Leiningen nr 4,
Telefono: +36-1–282.88.85 aŭ +36-20–478.39.30 (labortage inter 10–17 horoj)  MAPO!

Vi povas viziti ĝin uzanbte la aŭtobuson 182 aŭ 184 de la metrohaltejo Kőbánya-Kispest (2 haltejoj, "strato Bocskai").


Volonte ni respondas eventualajn viajn demandojn. Ni atendas vian aliĝon!

Sz. Horváth Kata, organizanto de kursoj,
Telefono:  282.88.85
aŭ 06–20–478.39.30
(labortage inter 10–17 horoj)


Szilvási László

Szilvási László,
gvidanto de la Esperanto-Centro


www.eszperantó.hu

rekomenditaj Esperantaj lernolibroj


Pri ni

Novaj kursoj

Aliĝo